Variabeldefinisjon

Sengedøgn

  English
Navn Sengedøgn
Definisjon Det maksimale antallet overnattinger som er teoretisk mulig innenfor ordinær drift: Altså antall senger (døgnplasser) multiplisert med antall dager sengene (døgnplassene) var tilgjengelige i løpet av året.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
Kommentarer I sykehus og somatiske institusjoner benyttes begrepet "senger", mens i psykisk helsevern og rusbehandling benyttes begrepet "døgnplasser".
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller