Variabeldefinisjon

Antall barn 0-24 år i familien

 
Navn Antall barn 0-24 år i familien
Definisjon Som barn regnes her personer under 25 år som er registrert bosatt i familien til minst en av foreldrene. Familie er definert som personer som er bosatt i samme bolig og som er knyttet til hverandre som ektefeller, registrerte partnere, samboere og/eller som foreldre og barn (uansett barnets alder).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Familie
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Sensitivitet Sensitiv