Variabeldefinisjon

Bostedsfylke FOB 2011

 
Navn Bostedsfylke FOB 2011
Definisjon Bostedsfylket der den enkelte person var registeret bosatt per 19.11.2011. I FoB2011 ble dessuten personer som i følge Befolkningsregisteret for Svalbard var bosatt på Svalbard og ikke i det fylket på fastlandet de var bostedsregisrert.
Gyldig fra 2011-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv