Variabeldefinisjon

Bostedskommune FoB2011

 
Navn Bostedskommune FoB2011
Definisjon Bostedskommunen der den enkelte person var registeret bosatt per 19.11.2011. I FoB2011 ble dessuten personer som i følge Befolkningsregisteret for Svalbard var bosatt i Longyearbyen eller Ny-Ålesund regnet som bosatte der og ikke i den kommunen på fastlandet de var bostedsregisrert.
Gyldig fra 2011-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv