Variabeldefinisjon

Siste innvandringsår

  English
Navn Siste innvandringsår
Definisjon Variabelen angir hvilket år personen innvandret siste gang
Gyldig fra 2011-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv