Variabeldefinisjon

Bodd i utlandet 1980 eller senere

 
Navn Bodd i utlandet 1980 eller senere
Definisjon Variabelen angir om personen har bodd i utlandet 1980 eller tidligere
Gyldig fra 2011-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv