Variabeldefinisjon

Standard omsetning

  Norwegian (bokmål) English
Namn Standard omsetning
Definisjon Standard omsetning (SO) for plante- og husdyrprodukt er verdien av produkta basert på produsentpris. SO blir berekna på regionalt nivå per dekar og per dyr som gjennomsnittsverdiar over ein referanseperiode på fem år. SO er eksklusive direkte tilskott, meirverdiavgift og skattar/avgifter på produkta.
Gyldig frå 2010-07-31
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarar Standard omsetning (SO) for jordbruksprodukt er grunnlag for å berekne jordbruksbedrifta si driftsform og økonomiske storleik.
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Eurostat-forordning
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Referanse Notater 2015/32 Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse
Statistikk Strukturen i jordbruket
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Total standard omsetning for jordbruksbedrifta
Driftsform for jordbruksbedrifta
Klassifikasjon Standard for Typologi:Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform (SDB)