Variabeldefinisjon

Standard omsetning for jordbruksprodukter

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Standard omsetning for jordbruksprodukter
Definisjon Standard omsetning (SO) for plante- og husdyrprodukter er verdien av produktene basert på produsentpris. SO beregnes på regionalt nivå per dekar og per dyr som gjennomsnittsverdier over en referanseperiode på fem år. SO er eksklusive direkte tilskudd, merverdiavgift og skatter/avgifter på produktetene.
Gyldig fra 2010-07-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Standard omsetning (SO) for jordbruksprodukter er grunnlag for beregning av jordbruksbedriftenes driftsform og økonomiske størrelse.
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde Eurostat-forordning
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Referanse Notater 2015/32 Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse
Statistikk Strukturen i jordbruket
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Total standard omsetning for jordbruksbedriften
Driftsform for jordbruksbedriften
Klassifikasjon Standard for klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform (SDB)