Variabeldefinisjon

Import utenom skip og oljeplattformer

 
Navn Import utenom skip og oljeplattformer
Definisjon Variabelen beskriver vareimport uten skip og oljeplattformer.
Gyldig fra 2013-03-01
Gyldig til
Eier 980 -
Kommentarer Denne variabelen erstatter "Tradisjonell import" som endret navn til "Import utenom skip og oljeplattformer" 01.03.2013.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Tradisjonell import