Variabeldefinisjon

Nye utlån

  English
Navn Nye utlån
Definisjon Alle finansielle avtaler der renta fastsettes for første gang. Lånebeløp som er overdratt fra andre långivere anses kun som et nytt lån hvis låne- eller rentevilkårene endres.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv