Variabeldefinisjon

NIBOR

  English
Navn NIBOR
Definisjon Norsk pengemarkedsrente. Renta på et usikret utlån mellom banker i norske kroner
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv