Variabeldefinisjon

Avgang av bygninger

  English
Navn Avgang av bygninger
Definisjon Avgang av bygninger som følge av rivning, brann o.l. Statistikken omfatter antall bygninger. Bygninger med flere tilbygg/påbygg som blir revet vil telle som flere bygninger. Det samme vil gjelde veritkaltdelt tomannsbolig og rekkehus. Noe av den registrerte avgangen er ikke reel avgang, men skyldes oppryddingsarbeid i Matrikkelen. Dette gjelder spesielt garasjer.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bygning
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen