Variabeldefinisjon

Avgang av boliger

  English
Navn Avgang av boliger
Definisjon Avgang av boliger som følge av rivning, brann o.l. Statistikken omfatter antall boliger(leiligheter og hybler). Noe av den registrerte avgangen er ikke reel avgang, men skyldes oppryddingsarbeid i Matrikkelen.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bolig
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggeareal
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bygningstype / Matrikkelen