Variabeldefinisjon

Frivillige sosiale kostnader

 
Navn Frivillige sosiale kostnader
Definisjon Arbeidsgivers kotnader til ordninger utenom de lovfestede for å sikre sosiale stønader for de ansatte, for eksempel ved sykdom, ulykker, arbeidsledighet eller pensjonering.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv