Variabeldefinisjon

Andre innskudd

 
Navn Andre innskudd
Definisjon Andre innskudd omfatter innskudd med oppsigelsesfrist mellom opp til tre måneder og/eller avtalt løpetid opp til to år.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller