Variabeldefinisjon

Transaksjonsinnskudd

  English
Navn Transaksjonsinnskudd
Definisjon Transaksjonsinnskudd omfatter innskudd som det uavhengig av formål kan foretas betalinger og uttak direkte fra uten at det påløper andre kostnader utover vanlige transaksjonsgebyrer. Dette omfatter kortkonti og konti som løpende kan belastes via nettbank, telefon, giro og andre betalingsordninger. Med bindingstid menes avtalt løpetid eller rentebindingstid, der det påløper gebyr utover vanlige transaksjonsgebyrer ved uttak før utløp av løpetid eller utgang av rentebindingstid.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller