Variabeldefinisjon

Tolvmånedersvekst

  English
Navn Tolvmånedersvekst
Definisjon Tolvmånedersvekst i er vekst de siste tolv måneder. Vekstberegningene er basert på transaksjoner.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller