Variabeldefinisjon

Transaksjon

  English
Navn Transaksjon
Definisjon Transaksjon er i pengemengdestatistikken definert som beholdningsendringer, korrigert for valutakursendringer og brudd i statistikken.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller