Variabeldefinisjon

Lovfestede sosiale kostnader

 
Navn Lovfestede sosiale kostnader
Definisjon Arbeidsgivers kostnader til lovfestede ordninger for å sikre sosiale stønader for de ansatte, for eksempel ved sykdom, ulykker, arbeidsledighet eller pensjonering.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv