Variabeldefinisjon

Produksjonsindeks

  English
Navn Produksjonsindeks
Definisjon Produksjonsindeksen er en mengdeindeks som viser volumendringene i produksjonen i en økonomisk sektor. Produksjonsindeksens overordnede formål er å måle utviklingen i verdiskapningen over tid.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Publiseres som en indeks. 2010=100.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller