Variabeldefinisjon

Skalapoeng

  English
Navn Skalapoeng
Definisjon Ny skala fom. 2014 som beskriver elevenes ferdigheter og resultater på de nasjonale prøvene. Gjennomsnittet er 50 skalapoeng og standardavviket er 10
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04 - Utdanning
Referanse http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Rettleiing-og-retningslinjer-nasjonale-prover/1-Om-nasjonale-prover/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller