Variabeldefinisjon

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon

  English
Navn Skattereduksjon, overgangsregler pensjon
Definisjon Merskatt som skyldes regelendringer i forbindelse med pensjonsreformen, reduseres i en overgangsperiode. Reduksjonen blir borte fra og med 2014
Gyldig fra 2012-01-01
Gyldig til 2013-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller