Variabeldefinisjon

Andre arbeidskraftkostnader

 
Navn Andre arbeidskraftkostnader
Definisjon Summen av kostnader til HMS, bedriftshelsetjeneste og rekruttering av ansatte.
Gyldig fra 2012-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv