Variabeldefinisjon

Fullført utdanning

  English
Navn Fullført utdanning
Definisjon Fullført utdanning betyr at eleven/studenten har fått vitnemål/kursbevis eller på annen måte fyller de krav som stilles til gjennomgått og bestått utdanning
Gyldig fra 2011-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04.02.50 - Voksenopplæring og annen undervisning
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller