Variabeldefinisjon

Harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter

  English
Navn Harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter
Definisjon SSB ble i 2012 tildelt midler fra Eurostat for å utvikle en harmonisert konsumprisindeks justert for avgiftsendringer. Denne indeksen har vi valgt å kalle harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter (HKPI-CT). SSB lager en nasjonal konsumprisindeks justert for avgiftsendringer, KPI-JA, men beregningsmetoden som benyttes i denne avviker fra regelverket som er vedtatt for en HKPI-CT. Hovedforskjellen mellom disse to er at HKPI-CT korrigerer for nominelle endringer i mengdeavgifter, mens KPI-JA korrigerer for realverdien av endringen i mengdeavgiftene. Fra og med januar 2013 blir også HKPI-CT beregnet for Norge.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 08.02.10 - Konsumprisindeks
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller