Variabeldefinisjon

Konsumprisindeks-justert

  English
Navn Konsumprisindeks-justert
Definisjon Det er utviklet en del avledet indikatorer fra KPI. De mest omtalte indikatorene måler underliggende inflasjon. KPI kan være «forstyrret» av tilfeldige og forbigående sjokk som ikke har varig virkning på prisstigningen, og ved å fjerne disse forstyrrende faktorer så kommer en frem til indikatorer som representerer den underliggende prisveksten: 1) Konsumprisindeks justert for avgifter (KPI-JA) 2) Konsumprisindeks justert for avgifter og uten energivarer (KPI-JAE) 3) Konsumprisindeks uten energivarer (KPI-JE) 4) Konsumprisindeks uten elektrisitet (KPI-JEL)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 08.02.10 - Konsumprisindeks
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller