Variabeldefinisjon

Personinntekt fiske og fangst

  English
Navn Personinntekt fiske og fangst
Definisjon Beregnet inntekt som tilskrives eierens arbeidsinnsats i fiskerinæringen. Beregningsgrunnlag for trygdeavgift og toppskatt. Ny fom. 01.01.2012
Gyldig fra 2012-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller