Variabeldefinisjon

Lønnssum

  English
Navn Lønnssum
Definisjon Lønn og andre godtgjørelser fratrukket refusjon av sykepenger
Gyldig fra 2011-01-01
Gyldig til 2017-06-20
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Lønn og andre godtgjørelser
Refusjon av sykepenger
Lenket til Statistikkbanktabeller