Variabeldefinisjon

Sosialhjelp som livsopphold to måneder før KVP

 
Navn Sosialhjelp som livsopphold to måneder før KVP
Definisjon Personer med kvalifiseringsprogram som i løpet av søknadsmåneden og de to forutgående måneder mottok sosialhjelp til livsopphold
Gyldig fra 2009-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03 - Helse, sosiale forhold og kriminalitet
Sensitivitet Sensitiv