Variabeldefinisjon

Mottakere av kvalifiseringsstønad

  English
Navn Mottakere av kvalifiseringsstønad
Definisjon Personer som i løpet av året har vært deltaker i kvalifiseringsprogram. Omfatter bare personer med program som faktisk har startet opp innen årets utgang.
Gyldig fra 2009-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03 - Helse, sosiale forhold og kriminalitet
Sensitivitet Sensitiv