Variabeldefinisjon

Fastlandseksport

  English
Navn Fastlandseksport
Definisjon Begrepet definerer eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. Varenummer som ikke er inkludert i fastlandseksport er 27.09.0009 (råolje), 27.11.1100 og 27.11.2100 (naturgass), 27.09.0001 (naturlige gasskondensater), alle varenummer i kap. 89.01. og 89.02 (skip) og 89.05.2000 (oljeplattformer).
Gyldig fra 2013-03-01
Gyldig til
Eier 980 -
Kommentarer Denne variabelen erstatter "Tradisjonell eksport" som endret navn til "Fastlandseksport" 01.03.2013.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Referanse http://www.ssb.no/muh
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Tradisjonell eksport