Variabeldefinisjon

Gjeld i verdipapirfond

 
Navn Gjeld i verdipapirfond
Definisjon Summen av det som er avsatt til utbetaling til andelseiere, skattegjeld og annen gjeld
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv