Variabeldefinisjon

Annen kortsiktig gjeld

 
Navn Annen kortsiktig gjeld
Definisjon Annen kortsiktig gjeld har en opprinnelig løpetid på ett år eller mindre. Annen kortsiktig gjeld inkluderer forsikringstekniske reserver og garantiordninger
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Statistikk Utenlandsgjeld
Sensitivitet Sensitiv