Variabeldefinisjon

Avsatt til utbetaling til andelseiere

 
Navn Avsatt til utbetaling til andelseiere
Definisjon Den delen av årsresultatet som pr 31.12 er satt av til utbetaling til andelseiere
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv