Variabeldefinisjon

Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger

 
Navn Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger
Definisjon Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift per innbygger uttrykt på indeksform med EU28=100.
Gyldig fra 2000-10-05
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Prisnivåjustert utgift per innbygger
Lenket til Statistikkbanktabeller