Variabeldefinisjon

Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger(EU27=100)

 
Navn Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger(EU27=100)
Definisjon Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift per innbygger uttrykt på indeksform med EU27=100.
Gyldig fra 2020-06-22
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
Kommentarer Fra 23.june 2020, statistikkbanken 13007 erstatter 10258. Data publiseres med tall for de 27 medlemsland i Europa.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Prisnivåjustert utgift per innbygger (i PPS)
Lenket til Statistikkbanktabeller