Variabeldefinisjon

Prisnivåjustert utgift per innbygger

 
Navn Prisnivåjustert utgift per innbygger
Definisjon Prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift dividert med innbyggertall.
Gyldig fra 2013-01-01
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Prisnivåjustert utgift
Lenket til Statistikkbanktabeller