Variabeldefinisjon

Prisnivåjustert utgift per innbygger (i PPS)

 
Navn Prisnivåjustert utgift per innbygger (i PPS)
Definisjon Prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift dividert med innbyggertall.
Gyldig fra 2013-01-01
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
Kommentarer Navn korrigert fra Prisnivåjustert utigft per innbyger (million) til risnivåjustert utigft per innbyger (i PPS). Fra 23.june 2020, statistikkbanken 13007 erstatter 10258. Data publiseres med tall for de 27 medlemsland i Europa.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Prisnivåjustert utgift (i PPS)
Lenket til Statistikkbanktabeller