Variabeldefinisjon

Prisnivåjustert utgift (i PPS)

 
Navn Prisnivåjustert utgift (i PPS)
Definisjon Prisnivåjustert utgift er utgiften for et gitt utgiftsaggregat i nasjonal valuta omregnet til et felles prisnivå for alle land. Prisnivåjustert utgift er definert som utgift i nasjonal valuta dividert med kjøpekraftspariteten.
Gyldig fra 2013-01-01
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
Kommentarer Navnet korrigert fra Prisnivåjustert utgift(million) til Prisnivåjustert utigft (i PPS). Fra 23.june 2020, statistikkbanken 13007 erstatter 10258. Data publiseres med tall for de 27 medlemsland i Europa.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller