Variabeldefinisjon

Nominell utgift i nasjonal valuta

 
Navn Nominell utgift i nasjonal valuta
Definisjon Nominell utgift i nasjonal valuta uttrykker hvor mye som brukes på den aktuelle utgiftskategorien i et gitt land.
Gyldig fra 2013-01-01
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv