Variabeldefinisjon

Kjøpekraftspariteter

 
Navn Kjøpekraftspariteter
Definisjon Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som viser hvor mange enheter av land A's valuta vi trenger i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land B's valuta i land B. For eksempel uttrykker kjøpekraftspariteten for Norge hvor mange norske kroner vi trenger i Norge for å opprettholde kjøpekraften av én euro i EU28.
Gyldig fra 2013-01-01
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
Kommentarer Kjøpekraftspariteter beregnes for Bruttonasjonalprodukt (BNP), konsum i husholdninger og andre underaggregater av BNP.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Prisnivåindekser
Lenket til Statistikkbanktabeller