Variabeldefinisjon

Kjøpekraftspariteter (EU27=1)

 
Navn Kjøpekraftspariteter (EU27=1)
Definisjon Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som viser hvor mange enheter av land A's valuta vi trenger i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land B's valuta i land B. For eksempel uttrykker kjøpekraftspariteten for Norge hvor mange norske kroner vi trenger i Norge for å opprettholde kjøpekraften av én euro i EU27.
Gyldig fra 2020-06-22
Gyldig til
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
Kommentarer Kjøpekraftspariteter beregnes for Bruttonasjonalprodukt (BNP), konsum i husholdninger og andre underaggregater av BNP. Fra 23.june 2020, statistikkbanken 13007 erstatter 10258. Data publiseres med tall for de 27 medlemsland i Europa.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 08 - Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Alder ved årets utgang
Prisnivåindekser (EU27=100)
Lenket til Statistikkbanktabeller