Variabeldefinisjon

Egenbetaling, barnehagar

  English
Namn Egenbetaling, barnehagar
Definisjon Hushalds utgifter til barnehageplass i kommunale og private barnehagar
Gyldig frå 1999-08-15
Gyldig til
Eigar 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk eining Hushald
Statistikkemne 04.02.10 - Barnehager, førskoler
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar