Variabeldefinisjon

Førstegangsomsetning innenlands

  English
Navn Førstegangsomsetning innenlands
Definisjon Prisindeksen for førstegangsomsetning innenlands måler prisutviklingen på ulike varer på hjemme- og importmarkedet i det første norske omsetningsleddet.
Gyldig fra 1989-08-01
Gyldig til 9999-01-01
Eier 240 - Seksjon for prisstatistikk
 
Statistisk enhet Repr.vare og -tjeneste
Statistikkemne 08.02.20 - Produsentprisindekser - varer og tjenester
Referanse http://www.ssb.no/pif/
Statistikk Førstegangsomsetning, prisindeks
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller