Variabeldefinisjon

Sjøulykke

 
Navn Sjøulykke
Definisjon En hendelse på, eller i tilknytning til, et eller flere skip, som resulterer i skade på skip eller person.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Ulykke
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Sjøulykker
Sensitivitet Sensitiv