Variabeldefinisjon

Seter

  English
Navn Seter
Definisjon Angir antall seter ment for personbefording som transportmiddelet er utstyrt med.
Gyldig fra 2009-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Luftfartøy
Statistikkemne 10.12.50 - Lufttransport
Statistikk Lufttransport
Sensitivitet Sensitiv