Variabeldefinisjon

Lønn for ikke-arbeidet tid

  English
Navn Lønn for ikke-arbeidet tid
Definisjon Feriegodtgjørelse, lønn under sykdom dekket av arbeidsgiver, lønn på faste og bevegelige helligdager, lønn i ulike permisjoner, utgifter til ekstra fridager og annen lønn for ikke-arbeidet tid
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Direkte personalkostnader
Lenket til Statistikkbanktabeller