Variabeldefinisjon

Nettotonn

  English
Navn Nettotonn
Definisjon Mål på volumet av et skips lasterom. Basert på kubikkmeter og ofte forkortet NT.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Skip
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Referanse Internatinal Maritime Organization - Skipsmålingskonvensjonen av 1969
Statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller