Variabeldefinisjon

Unoterte aksjer registert i Verdipapirsentralen (VPS)

 
Navn Unoterte aksjer registert i Verdipapirsentralen (VPS)
Definisjon En aksje er en eierandel i et aksjeselskap og utgjør en del av selskapets egenkapital. Innehaver av aksjene har rett til en andel av overskuddet i selskapet samt en andel av eiendelene i tilfelle likvidasjon. Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide. Av alle unoterte aksjer i norske aksjeselskaper (AS) er kun en begrenset andel registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller