Variabeldefinisjon

Indirekte personalkostnader

  English
Navn Indirekte personalkostnader
Definisjon Naturalytelser, kostnader knyttet til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak, sosiale kostnader, opplæringskostnader, arbeidsgiveravgift og andre kostnader.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Enkelte variabler innhentes fra ekstern kilde, SKD. Resterende opplysninger innhentes på eget skjema.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Arbeidskraftkostnader
Lenket til Statistikkbanktabeller