Variabeldefinisjon

Gjeldsvekst

  English
Navn Gjeldsvekst
Definisjon Netto opptak av gjeld i en periode i prosent av gjeldsbeholdningen ved inngangen til perioden.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller