Variabeldefinisjon

Fordringsrate

  English
Navn Fordringsrate
Definisjon Finansielle eiendeler i prosent av disponibel inntekt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller