Variabeldefinisjon

Arbeidskraftkostnader

  English
Navn Arbeidskraftkostnader
Definisjon Arbeidsgivers samlede kostnader ved å ha ansatte. Inkluderer direkte og indirekte personalkostnader, fratrukket refusjoner fra det offentlige.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Opplysninger om direkte personalkostnader og enkelte andre variabler innhentes fra ekstern kilde, SKD. Resterende opplysninger innhentes på eget skjema.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Direkte personalkostnader
Indirekte personalkostnader
Lenket til Statistikkbanktabeller